top of page

Dane przestrzenne


Do napisania artykułu o danych przestrzennych zainspirowała mnie kolejna edycja ogólnopolskiej konferencji „Dzień Urbanisty”, pod hasłem #techno_urbanistyka.


W 2020 roku po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, każdy urbanista dokładnie nie wiedziała w jaki sposób zmierzyć się z tym tematem. Wiele osób zadawało nam pytania, po co 4 załącznik do uchwały w postaci jakiegoś linku lub po co naniesione georeferencje na rysunek?


Ale musimy pamiętać, że świat się zmienia i nie są to już zwykłe rysunki planów miejscowych malowane kredkami (a miałam okazję takie oglądać w archiwum). Oczywiście zachwyca mnie kunszt ich wykonania.


Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez danych przestrzennych. Nowe wymogi wynikają z potrzeb praktycznych i umożliwiają lepszy dostęp do danych źródłowych i dokumentów planistycznych. Jest to bardzo dobra rzecz, powodująca ujednolicenie planów miejscowych.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001916/O/D20201916.pdf


Na rynku działa darmowy program Qgis, który w naszych domach, na naszych komputerach umożliwia wykorzystanie z danych przestrzennych zwykłym osobom niezwiązanym z urbanistyką. https://gis-support.pl/co-to-jest-qgis/


Cyfryzacja planów miejscowych ma nam ułatwić życie, szczególnie architektom, planistom i geodetom. Jest to obowiązek każdej gminy. Większość gmin rozwiniętych pod względem planowanie przestrzennego na swoich stronach internetowych ma interaktywne mapy planów obowiązujących, gdzie za pomocą łatwych i czytelnych kroków znajdziemy dana działkę z odniesieniem do legendy, treścią uchwały a także pobierzemy geotif.


Jednak warto zaznaczyć, że nie zawsze tak jest, w 2022 roku WSA w Krakowie zapadł pierwszy wyrok odnośnie nieprawidłowego udostępnienia danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego. Gminy, które nie spełniają tego obowiązku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.


W 2022 roku w życie weszły przepisy szczegółowe, które wdrażają dyrektywę INSPIRE (etap I) dla całej Unii Europejskiej dotyczące harmonizacji, interoperacyjności i powszechnej dostępności do danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego.

https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/harmonizacja-inspire5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Odpowiedź jest bardzo prosta. Większą popularnością cieszą się tereny wiejskie, ponieważ nastała pewna moda, żeby mieszkać w przestrzeni, znajdującej się blisko natury, na terenach o różnym ukształtow

Jak większość osób związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz urbanista działający na ternach wiejskich w aglomeracji warszawskiej i na terenach związanych z suburbanizacją, chce podzielić się

bottom of page