top of page

Opublikowane prace

Dobre praktyki w planowaniu przestrzennym — wyniki badań

Blueprint
City view
Models

Publikacja najnowszych wyników badań

25 stycznia 2025 r.

Publikacja z wieloma nagrodami branżowymi

25 stycznia 2025 r.

Artykuł w czasopiśmie naukowym

25 stycznia 2025 r.

bottom of page